صفحه اصلی   ورود کاربران   چاپ صفحه  
امـروز : جمعه 31 شهریور 96


اعضاء شورای انتشارات

ترکیب شورا:

- معاون پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان، رئیس شورا

- مدیر کل پژوهشی

- رئیس مرکز چاپ و نشر به عنوان دبیر شورا

- اعضای پیوسته 6 نفر به عنوان بازوهای انتشارات در حوزه­های کلی: علوم، دامپزشکی، کشاورزی، هنر، فنی و مهندسی، ادبیات و علوم انسانی به پیشنهاد رئیس کتابخانه و با حکم معاون پژوهشی به مدت پنج سال

- اعضای وابسته: از هر دانشکده یک نفر به انتخاب رئیس دانشکده و تأیید معاون پژوهشی به مدت دو سال (شرکت اعضای وابسته، بسته به مورد و ضرورت طرح کتاب از دانشکدة مربوطه صورت می­گیرد.)نام و نام خانوادگی
سمت تلفن پست الکترونیکی
دکتر مریم  احتشام زاده
معاون پژوهشی دانشگاه
 
 
دکتر علی گل
 رییس مرکز چاپ و نشر
 
دکتر شمس الدین نجمی
 عضو شورای انتشارات

 
دکتر محمد جواد  آروین
 عضو شورای انتشارات  
دکتر بهادر شجاعی
 عضو شورای انتشارات  
دکتر علیرضا هاشمی نژاد 
 عضو شورای انتشارات  
دکتر کاظم  سعیدی
 عضو شورای انتشارات  
 دکتر اسفندیار  اسلامی
 عضو شورای انتشارات  
 دکتر  مرتضی زندرحیمی 
 عضو شورای انتشارات  
 دکتر محمود مدبری
 عضو شورای انتشارات  
دکتر رضا  قنبرپور 

عضو شورای انتشارات  کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه شهید باهنر کرمان مي باشد.